יום חמישי, 24 באפריל 2014

חיזוק פונולוגיה של השפה האנגלית בשילוב אפליקציות

קריאה היא אחד הכישורים הבסיסיים עבור תלמידנו כאשר אנו בוחנים מהי קריאה, אנחנו מתייחסים למספר היבטים: קריאה שוטפת, הבנת הנקרא וקריאה למטרת הנאה. קריאה הינה חלק בלתי נפרד מהשפה הראשונה וכך גם ברכישת שפה שניה. בכדי להשיג קריאה שוטפת ומובנת על תלמידנו להיות בעלות מודעות פונולוגית. פונולוגיה מתייחסת למודעות וההבנה שמילה מורכבת ממספר צלילים שונים, לדוגמה: המילה cheese  אומנם מורכבת משש אותיות אך מכילה רק שלושה צלילים-  /ch/, /ee/, /z/ ללא מודעות פונולוגית ופונטית ילדנו יתקשו לתפקד בלמידת השפה הראשונה או השנייה. פונטיקה מתייחסת להכרת הצלילים השונים בשפה וזיהוי סימנם הגרפי (האות/יות).

מאחר והשפה האנגלית מורכבת ממספר רב של צלילים (פונמות), שלעיתים נבדלים או כלל לא קיימים בשפה העברית/הערבית, מודעותם הפונטית-פונולוגית של תלמידינו הינה חיונית לרכישת השפה השנייה. עלינו כמורים לפתח ככל הניתן את המודעות הפונטית והפונולוגית של תלמידינו על ידי פעילויות רב-חושיות ומגוון חוויות שיאפשרו להם למידה משמעותית שתיכרך בזיכרונם. על ידי העלאת המודעות הפונולוגית של תלמידינו אנו מאפשרים להם נחיתה רכה יותר בשפה הזרה.

iPad הינו כלי נהדר המאפשר למידה רב-חושית היות והוא משלב ויזואליות, שמיעה, מישוש וקינסתטיות. לפניכם שתי אפליקציות נהדרות הקשורות לפונטיקה ופונולוגיה שיאפשרו לתלמידנו למידה חווייתית שתקל על למידת השפה הזרה וכמו כן תאפשר להם קריאה שוטפת בעתיד.

BC Song App  הינה אפליקציה בנושא מודעות פונטית המאפשרת לתלמידים ללמוד את אותיות האלפבית וצלילם בעזרת שיר הABC  המפורסם. האפליקציה מעלה את מודעותם הפונטית של התלמידים כלפיי האותיות בעזרת הייחודיות שלה על-ידי מגוון פעילויות בנושא, כגון, צביעת האותיות ושמיעת צלילם, התאמת האותיות על פי צלילם וכו'.   Word Family Appמאפשרת לתלמידים ליצור מילים על ידי גרירה בעזרת משפחות צלילים שונות המרכיבות מילים רבות באנגלית, למשל  .bat, cat, rat, hat- /at/ האפליקציה מעלה את מודעותם הפונולוגית של התלמידים בעזרת ייחודיותה של משחקים צבעוניים ומבדרים.


                   
BC Song App
Word Family Appכתיבה: מעיין שם טוב ואורטל פראנק במסגרת קורס הוראה ולמידה ניידת, סטודנטיות שנה ג' החוג לאנגליתיום חמישי, 3 באפריל 2014

חושבים באנגלית מחוץ לקופסא

אחד הדברים שאנו כמחנכים מעוניינים לקדם הוא חשיבה יצירתית. חשיבה מסוג זה הינה חשיבה אחרת ומקורית, והינה באה לידי ביטוי על-ידי חופש ביטוי, חדשנות, המצאות וכן דרך "חשיבה מחוץ לקופסא". מושג זה מתאר קו מחשבה מגוון, אקטיבי, פורץ גבולות ומעודד למידה משמעותית מכיוון שהלמידה מתרכזת בתלמיד ובפועלו. דבר זה הינו המפתח להצלחת תלמידנו.
"חשיבה מחוץ לקופסא" בעידן הטכנולוגי של ימינו, כוללת שילוב אייפדים בכיתות הלימוד. במסגרת פעילות זו התבקשנו לצלם תמונות באמצעות האייפדים באופן יצירתי, ייחודי ובעל מחשבה. פעילות זו אפשרה לנו לבטא את יכולתנו היצירתית ולחשוב בצורה אחרת. לכן, קל וחומר, יש לעודד זאת בכיתות הלימוד ולאפשר לתלמידנו ליצור ולחשוב במשלבים קוגניטיביים גבוהים ככל האפשר.
רכישת אנגלית כשפה שנייה בישראל הינה משימה מאתגרת לתלמידינו היות וזו שפה שנייה עבור רוב התלמידים. יש לשלב בשיעורי האנגלית למידה חווייתית ככל הניתן שתכלול שימוש במרב החושים. זאת בכדי לאפשר יצירת זיכרון משמעותית יותר. כשאנו משלבים כמה חושים כגון: ראיה, קינסתטיות (שימוש בתנועה) ומישוש, אנו מאפשרים לתלמידינו רכישה משמעותית של השפה כך שתיחרט בזיכרונם.

בשיעורי האנגלית, בעיקר בכיתות הנמוכות (כיתות ג' וד'), תלמידינו מכירים לראשונה את אותיות ה-ABC. חשבנו על רעיון יצירתי המעודד "חשיבה מחוץ לקופסא" כך שיתאים ללמידת אותיות ה- ABC.  התלמידים ייצרו את צורות אותיות הABC באופן יצירתי כאוות נפשם ויצלמו זאת בעזרת האייפדים. הצילום כרוך בחשיבה מחוץ לקופסא ומקוריות. לאחר סיום הפעילות נציג את האותיות לכלל הכיתה ונבקש מהם לשער מה האות המוצגת. פעילות המשך תהיה הרכבת מילים מהתמונות, למשל המילה המופיעה בצילום-.MAT  כך ניצור למידה חווייתית שתאפשר לתלמידינו ללמוד את צורות האותיות בקלות בשילוב הדמיון והיצירתיות.
 M                                          A                                              T                                


כתיבה: מעיין שם טוב ואורטל פראנק' במסגרת קורס הוראה ולמידה ניידת, סטודנטיות שנה ג' החוג לאנגלית